Afscheid en benoeming nieuw bestuurslid

Tijdens de jaarvergadering van 20 juli heeft de vereniging afscheid genomen van bestuurslid Ruud Swinkels.

Ruud was 8 jaar actief als bestuurslid en nam gedurende die tijd het secretariaat voor zijn rekening, een lange lijst met taken. Hij beheerde ook het archief van de vereniging. Ruud blijft actief in de vereniging als muzikant.

Tevens stelde Bas van Eck zich herkiesbaar voor een periode van 4 jaar, waarvan het 1e jaar als interim-voorzitter. An Leijssen stelde zich verkiesbaar als bestuurslid, zij gaat de taken van Ruud Swinkels overnemen. Beiden werden gekozen.

Bestuur en leden danken Ruud van harte voor zijn inzet voor de vereniging en de fijne samenwerking. En wensen Bas en An veel succes bij hun rol als interim-voorzitter en secretaris binnen de vereniging.