In Memoriam: Theo Voermans

Geschokt en vol ongeloof bereikte ons op dinsdag 8 mei het droevige bericht van het plotselinge overlijden van

Theo Voermans                                                    

Theo was ruim 44 jaar een zeer actief en gepassioneerd lid van de vereniging.

Hij was muzikant bij het harmonieorkest en voorzitter van de muziekcommissie van 1997 tot en met 2012. Hij speelde wanneer nodig mee ter ondersteuning bij het opleidingsorkest. Theo was ook sinds 1983 lid van blaaskapel  “die Rübensammler”, waarbij hij vanaf 2013 de rol van secretaris vervulde.

Theo was een bijzonder gewaardeerd lid van onze vereniging en zo zal hij altijd in onze herinnering voortleven. Tijdens de afscheidsdienst van Theo op zondag 13 mei, heeft de blaaskapel en het harmonieorkest op gepaste wijze een bijdrage geleverd.

Wij wensen Aldie, Eline en Frank, Aniek, Stef en overige familieleden heel veel sterkte bij het verwerken en dragen van dit enorme verlies.

 

Bestuur en leden Blaaskapel “die Rübensammler” Leunen en omstreken

Bestuur en leden Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide