In memoriam: Wim van Osch

Op vrijdag 16 april bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons erelid

Wim van Osch

Onlangs werd Wim op 5 april nog onderscheiden voor zijn 75-jarig jubileum. Ruim 50 jaar was Wim muzikant van de vereniging van 1946 tot en met 1996. 32 jaar bestuurslid van 1956 tot en met 1988. Medeoprichter van de blaaskapel in 1961 en 29 jaar leider van de blaaskapel. Voor al zijn verdiensten ontving Wim in 1995 een Koninklijke onderscheiding. Als dank voor Wim zijn enorme inzet voor de vereniging is daarom het erelidmaatschap aangeboden in november 1996. Wim droeg de vereniging een bijzonder warm hart toe en was tevens lid van de vriendenclub van de Harmonie.

Wim was een bijzonder en gewaardeerd lid van onze vereniging en zo zal hij altijd in onze herinnering voortleven.

Op vrijdag 23 april werd in besloten kring afscheid genomen van Wim.

Op gepaste wijze hebben we als vereniging afscheid genomen door een erehaag te vormen met Wim als middelpunt. Frank Weijs bracht de “Last Post” ten gehore voor aanvang van de dienst.

Wij wensen Leen, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden

Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide

Blaaskapel “die Rübensammler” Leunen en omstreken

De vriendenclub van Harmonie St. Catharina