Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

Harmonie Sint Catharina Leunen-Veulen-Heide heeft in 2015 bericht ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds dat de aangevraagde subsidie voor de aanschaf van instrumenten goedgekeurd is. Met deze subsidie en mede door financiële ondersteuning van de Vrienden van de harmonie zijn inmiddels twee nieuwe bassen aangeschaft. Na enkele noten te hebben gespeeld door Piet Smits van de Vrienden werden de bassen tijdens de repetitie, op dinsdag 23 februari, overhandigd door het bestuur van de Vrienden van de Harmonie. De vereniging dankt het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vrienden van de harmonie voor deze ondersteuning.