Afscheid Jan Voermans; dirigent slagwerkgroep

Tijdens het afsluitingsconcert van 20 juli namen we afscheid van Jan Voermans, dirigent van onze slagwerkgroep.

Jan was dirigent drumband en jeugddrumband sinds juni 2008 (13 jaar).

Onder Jan zijn er voor de drumband geen concoursdeelnames geweest, maar wel wist de drumband op verschillende Peeltoernooien goede resultaten te behalen.

Verder waren er natuurlijk jaarlijks diverse dumbandtreffen, concertreis Friesland, deelname aan de Proms, deelname concert Floriade, bbq concerten , deelname zittingsavonden van carnavalsvereniging ’t Knölleke, opening van de kermis en natuurlijk de optredens in Leunen, Veulen en Heide.

Jan organiseerde ook diverse jaren inlooprepetities waarbij geïnteresseerde jeugd instrumenten kon uitproberen.

Jan heeft ook een aantal slagwerkcomposities gemaakt waarvan de (jeugd)drumband er ook enkele van hebben gespeeld. 

Bestuur en leden danken Jan voor zijn inzet voor de vereniging en de fijne samenwerking.


Afscheid en benoeming nieuw bestuurslid

Tijdens de jaarvergadering van 20 juli heeft de vereniging afscheid genomen van bestuurslid Ruud Swinkels.

Ruud was 8 jaar actief als bestuurslid en nam gedurende die tijd het secretariaat voor zijn rekening, een lange lijst met taken. Hij beheerde ook het archief van de vereniging. Ruud blijft actief in de vereniging als muzikant.

Tevens stelde Bas van Eck zich herkiesbaar voor een periode van 4 jaar, waarvan het 1e jaar als interim-voorzitter. An Leijssen stelde zich verkiesbaar als bestuurslid, zij gaat de taken van Ruud Swinkels overnemen. Beiden werden gekozen.

Bestuur en leden danken Ruud van harte voor zijn inzet voor de vereniging en de fijne samenwerking. En wensen Bas en An veel succes bij hun rol als interim-voorzitter en secretaris binnen de vereniging.

Toekomstige evenementen

Harmonie St. Catharina

Harmonie St. Catharina is een bloeiende vereniging. Het is het hart voor de amateur blaas- en slagwerkmuziek in de gemeenschap. Voor al haar onderdelen geldt dat we op een zo plezierig mogelijke manier gezamenlijk muziek willen maken voor jong en oud.

Ook voor de gemeenschap van Leunen, Veulen en Heide staan wij paraat. We verzorgen bij diverse gebeurtenissen voor een muzikale noot. Denk hierbij aan de begeleiding tijdens het defilé van de avondvierdaagse, 1e communie en intocht van Sinterklaas. Bij belangrijke dorpsgebeurtenissen, jubilea, 50-,60- jarige huwelijken en bij Koninklijke onderscheidingen verzorgen we in onderling overleg een serenade of opluistering. Maar ook bij droevige gebeurtenissen, zoals herdenkingen van gevallen slachtoffers door oorlogen, conflicten en vredesmissies verzorgen wij een gepaste muzikale opluistering.

Harmonie St. Catharina is een veelzijdige vereniging die volop in beweging is.