Afscheid en benoeming bestuursleden

Tijdens de jaarvergadering van 7 juli heeft de vereniging afscheid genomen van bestuurslid Martin Manders.

Martin was bijna 12,5 jaar actief als bestuurslid en zette zich onder meer in voor de drumband en beheer slagwerk. Hij was ook afgevaardigde van de vereniging naar de LBT, LBM en FMV. Daarnaast zette hij zich in voor meerdere acties zoals de speculaasactie en oudijzeractie. Martin zal actief blijven in de cultuursector bij Cultura Venray.

Tevens stelde Bas van Eck zich verkiesbaar als interim-voorzitter voor de periode van 1 jaar. Mara Bonants stelde zich verkiesbaar als bestuurslid. Beiden werden gekozen.

Bestuur en leden danken Martin van harte voor zijn inzet voor de vereniging en de fijne samenwerking. En wensen Bas en Mara veel succes bij hun rol als interim-voorzitter en bestuurslid binnen de vereniging.

Van links naar rechts Martin Manders, Bas van Eck en Mara Bonants.

Toekomstige evenementen

26-09

27-09

Harmonie St. Catharina

Harmonie St. Catharina is een bloeiende vereniging. Het is het hart voor de amateur blaas- en slagwerkmuziek in de gemeenschap. Voor al haar onderdelen geldt dat we op een zo plezierig mogelijke manier gezamenlijk muziek willen maken voor jong en oud.

Ook voor de gemeenschap van Leunen, Veulen en Heide staan wij paraat. We verzorgen bij diverse gebeurtenissen voor een muzikale noot. Denk hierbij aan de begeleiding tijdens het defilé van de avondvierdaagse, 1e communie en intocht van Sinterklaas. Bij belangrijke dorpsgebeurtenissen, jubilea, 50-,60- jarige huwelijken en bij Koninklijke onderscheidingen verzorgen we in onderling overleg een serenade of opluistering. Maar ook bij droevige gebeurtenissen, zoals herdenkingen van gevallen slachtoffers door oorlogen, conflicten en vredesmissies verzorgen wij een gepaste muzikale opluistering.

Harmonie St. Catharina is een veelzijdige vereniging die volop in beweging is.