Harmonie St. Catharina

Huldiging jubilarissen

Vrijdag 1 november werden tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond 2 jubilarissen in het zonnetje gezet.

Petra Marcellis is ruim 12,5 jaar lid en speelt klarinet bij het harmonieorkest. Naast het spelen in het orkest verzorgt Petra het beheer en aanschaf van bladmuziek. Ze is erg betrokken en slaat weinig activiteiten van de vereniging over. Ze draagt haar steentje bij en heeft zitting genomen in de “stuurgroep 100 jaar” voor de organisatie van ons 100 jarig jubileum in 2020. Ze kreeg het bronzen insigne opgespeld en bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Jeu Steeghs kreeg voor zijn 40 jarig erelidmaatschap een oorkonde uitgereikt. Jeu is destijds gestart bij de toenmalige fanfare als secretaris. 15 jaar lang vervulde hij deze taak en werd destijds benoemd als erelid. Sindsdien blijft hij de harmonie volgen en slaat nauwelijks een concert of jaarvergadering over. En dat hij nog steeds meedenkt en meedoet blijkt ook uit zijn betrokkenheid bij de organisatie van de reünie tijdens ons 100 jarig jubileum in 2020.

Bestuur en leden van de vereniging feliciteren Petra en Jeu met hun onderscheiding!

v.l.n.r. de jubilarissen Jeu en Petra

Toekomstige evenementen

29-11

29 november om 08:00 - 30 november om 17:00

22-12

22 december om 19:00 - 20:30

Harmonie St. Catharina

Harmonie St. Catharina is een bloeiende vereniging. Het is het hart voor de amateur blaas- en slagwerkmuziek in de gemeenschap. Voor al haar onderdelen geldt dat we op een zo plezierig mogelijke manier gezamenlijk muziek willen maken voor jong en oud.

Ook voor de gemeenschap van Leunen, Veulen en Heide staan wij paraat. We verzorgen bij diverse gebeurtenissen voor een muzikale noot. Denk hierbij aan de begeleiding tijdens het defilé van de avondvierdaagse, 1e communie en intocht van Sinterklaas. Bij belangrijke dorpsgebeurtenissen, jubilea, 50-,60- jarige huwelijken en bij Koninklijke onderscheidingen verzorgen we in onderling overleg een serenade of opluistering. Maar ook bij droevige gebeurtenissen, zoals herdenkingen van gevallen slachtoffers door oorlogen, conflicten en vredesmissies verzorgen wij een gepaste muzikale opluistering.

Harmonie St. Catharina is een veelzijdige vereniging die volop in beweging is.