In maart 1999 werd door enkele initiatiefnemers, Martien Derikx en Leo Heldens, het oprichten van een vriendenclub besproken. Tijdens de receptie t.g.v. het behalen van de eerste prijs met promotie in de eerste afdeling en het behalen van het Limburgs kampioenschap werd de vriendenclub officieel opgericht. De vriendenclub bestaat uit begunstigers die jaarlijks een vast bedrag in de kas van de vriendclub storten om de harmonie financieel en moreel te ondersteunen. De eerste gift kreeg de harmonie in 1999 in de vorm van een alt-sax.  Deze vriendenclub groeit gestaag. Bestuur en leden van de harmonie zijn blij met dit initiatief waardoor het musiceren gestimuleerd wordt.

Heeft u interesse om toe te treden tot de vriendenclub om zo de harmonie te ondersteunen,  dan kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Martien Derikx (voorzitter), tel. 0478-581936

Piet Smits (penningmeester), tel. 0478-587040

Leo Heldens (secretaris), tel. 0478-569802

Bas Reintjes (bestuurslid), tel. 06-16612599

Annie Janssen-Driessen (bestuurslid), tel. 0478-510879