Naar aanleiding van het oprichten van een fanfare in Oostrum in 1918 gingen er in Leunen stemmen op ook een eigen fanfare op te richten.

Rector Nabben startte, samen met enkele enthousiastelingen, in 1919 de voorbereidingen. Op dinsdag 8 juni 1920 was het dan zo ver. De oprichtingsvergadering werd gehouden en nadat zich tijdens en na deze vergadering 40 leden hadden aangemeld besloot men om zo vlug mogelijk met muzieklessen te beginnen.

Onder leiding van P. Schols, directeur  van de districtsarbeidsbeurs in Venray, werd gestart met het leren lezen van geschreven muziek. Binnen korte tijd kon men starten met het spelen van muziek maar, de instrumenten ontbraken. Voor de aanschaf hiervan werden acties op touw gezet en was men in staat een aantal nieuwe en tweedehands instrumenten aan te schaffen, zij het met een flinke schuld.

De eerste repetities konden beginnen en deze werden gehouden in het café “Dôme ziene Dot” (Albionstraat 27) en café Martens. In 1923 werd het patronaat het vaste repetitie- en verenigingslokaal. Het patronaat werd in de 60-er jaren van de 20e eeuw afgebroken en maakte plaats voor gemeenschapshuis de Brink dat in november 1965 als repetitielokaal in gebruik werd genomen.

1 augustus 1920 werd fanfare St. Catharina, vernoemd naar de patroonheilige van het Leunse rectoraat, officieel opgericht. Het eerste bestuur bestond uit de volgende leden:

M. Derks, voorzitter
A. Jacobs, bestuurslid
G. Reintjes, secretaris
J. Loenen, bestuurslid
Rector Nabben, geestelijk adviseur
G. Poels, bestuurslid
Fr. Verkleij, beschermheer
P. Weijs, bestuurslid

In 1940, na het uitbreken van de 2e wereldoorlog, brak er een periode van gedwongen rust aan omdat men zich niet bij de door de bezetter opgerichte “Kulturkammer” aan wilde sluiten. In 1945 werden de muzikale zaken in Leunen en Veulen weer opgepakt en op sacramentsdag 1945 liep de harmonie weer mee in de processie. In zijn voorwoord in het boekje ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig jubileum van de fanfare in juni 1946 schreef pastoor Vorstermans: “Iets van het oude Leunen wat we zolang hadden moeten missen, was teruggekeerd”. De fanfare telde toen 29 leden.

Kort na de 2e wereldoorlog had de fanfare nieuwe instrumenten aangeschaft die in 1963 dringend toe waren aan vervanging. Er werden diverse acties gehouden om het benodigde geld bij elkaar te brengen en op 30 november 1963 werden de nieuwe instrumenten voor het eerst aan het publiek getoond.

In de 60-er jaren bleek dat de fanfare aan versterking toe was. Om meer mensen de mogelijkheid te geven muziek te maken werd tijdens de jaarvergadering van 18 januari 1967 besloten om in overleg met de bewoners van Heide leden uit dit kerkdorp toe te laten bij de Leunse fanfare. Het resultaat van dit overleg was dat de eerste Heidse muzikanten zich snel aanmeldden.

In de 70-er jaren werden de statuten van de fanfare door het bestuur onder de loep genomen. De uit 1920 stammende statuten waren in de loop der jaren niet meer aangepast en dienden door wetswijzigingen aangepast te worden. Tijdens de jaarvergadering van 1979 werden de vernieuwde statuten aan de leden voorgelegd en goedgekeurd

Na de grote successen als fanfare kwam de omslag. Het aantal jeugdleden nam toe, meer dames meldden zich aan, het aantal mannelijke leden nam af, er kwamen zwakke plekken in het klein koper door het vertrek van enkele ervaren leden en er dienden een aantal instrumenten door nieuwe vervangen te worden.

Zoekende naar een oplossing kwam het omvormen naar een harmonie in beeld en op 13 december 1983 werd tijdens de ledenvergadering door een meerderheid van 88% gekozen voor de omzetting naar harmonie. Tegelijkertijd werd de naam veranderd in Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide. 1 Januari 1984 waren de benodigde houtinstrumenten beschikbaar en werd begonnen met de opleidingen, intern en aan de muziekschool. In september 1984, tijdens de muziekfeesten, presenteerde de harmonie zich voor de eerste keer aan de bevolking van Leunen, Veulen en Heide.

Door de muzikanten werd onder leiding van dirigent Toon Schellens hard gewerkt om in 1985 voor het eerst als harmonie deel te kunnen nemen aan een concours. Dit werd het concours van St. Michelsgestel waar een eerste prijs met promotie naar de 2e afdeling werd gehaald. Deze promotie was een grote uitdaging die de harmonie met beide handen aangreep door binnen 2 jaar te promoveren naar de eerste afdeling.

In oktober 1989 nam Toon Schellens na 25 jaar de dirigeerstok van fanfare en harmonie gehanteerd te hebben, om gezondheidsredenen afscheid van de harmonie. In 1990 werd hij, vanwege zijn verdiensten voor de vereniging, benoemd tot ere-dirigent.

De dirigeerstok van Toon Schellens werd eind 1989 overgenomen door Eric Swiggers die er in slaagde om samen met de harmonie in 1992 te promoveren naar de afdeling uitmuntendheid. Tot grote teleurstelling van de muzikanten verliet Eric Swiggers de harmonie na 5 jaar. Hij werd opgevolgd door dirigent Eric Roefs.

Onder leiding van Eric Roefs behaalde de harmonie haar tot nu toe grootste succes. In 1999, met 1 jaar uitstel, promoveerde de harmonie in Heerlen wederom naar de afdeling uitmuntendheid en werd door het behalen van het hoogste puntenaantal tevens Limburgs Kampioen. Een prestatie die uitbundig gevierd werd. Dit fantastisch resultaat gaf de doorslag om in 2000 mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap in Etten-Leur. Hier behaalde de harmonie de hoogste prijs in haar geschiedenis en werd Nederlands Kampioen in de eerste afdeling. Twee jaar later besloot Eric Roefs de dirigeerstok terug te geven aan de harmonie. Hij werd in september 2002 opgevolgd door Geert Jacobs.

Onder leiding van Geert Jacobs heeft het orkest in 2004 en 2010 in de 3e divisie een 1e prijs behaald op het LBM Bondsconcours. Naast vele andere concerten en optredens is er ook in 2006 een prachtig Proms concert neergezet en heeft het orkest in 2008 succesvol deelgenomen aan het TEMA-toernooi in de Maaspoort te Venlo. In 2011 is Geert Jacobs, na een interimperiode met Geert Nellen, opgevolgd door Bart Partouns.

Tijdens de dirigeerperiode van Bart Partouns heeft het harmonieorkest diverse keren het predicaat “Goed” tot “Zeer Goed” behaald. In 2012 werd wederom een Proms concert gehouden. In 2016 heeft Bart het dirigeerstokje doorgegeven aan Karin Janssen-van Dijk, waarmee we een aantal mooie concerten en projecten gedaan hebben, met als hoogtepunt “Muzikale Sprookjes met de Zangmagiër” in de Schouwburg van Venray. In maart 2019 heeft Karin afscheid genomen van onze vereniging, en sinds mei 2019 stond het harmonieorkest onder leiding van dirigente Willeke de Laak.

Tijdens het zwangerschapsverlof van Willeke was Ralf Schreurs bereid gevonden het  dirigentschap over te nemen. In oktober hebben we toen “Leunen viert 75 jaar vrijheid” muzikaal mogen begeleiden. Ook het kerstconcert met ondersteuning van 2 solisten op klarinet was onder leiding van Ralf Schreurs. In 2020 waren er geen uitvoeringen door de opgelegde beperkingen i.v.m. Corona.

In januari 2021 heeft Ralf Schreurs de dirigeerstok overgenomen van Willeke de Laak. In oktober werd er een fantastisch 100 + 1 jubileumconcert ten gehore gebracht in de schouwburg van Venray.  In 2022 was er buiten een uitwisselings- en afsluitingsconcert in oktober het Music for all festival met 7 deelnemende verenigingen van de gemeente Venray. Na het jaar afgesloten te hebben met het traditionele kerstconcert kregen we in 2023 het bericht dat Ralf Schreurs onze vereniging ging verlaten i.v.m. mooie muzikale kansen in zijn loopbaan. Sinds 21 maart staat het harmonieorkest onder leiding van Dennis Frenken.