In de loop der jaren is de voorzittershamer in handen geweest van:

M. Derks 1920 – 1946
P.J. Weijs 1946 – 1959, erevoorzitter
A. van Dommelen 1959 – 1962
J. Berkhout 1962 – 1965
M. van Vegchel 1965 – 1966
A. de Kroon 1966 – 1969, erevoorzitter
Fr. Manders 1969 – 1981
J. van Osch 1981 – 1987
J. Kuenen 1987 – 1997
H. Geurts 1997 – 2005
G. Claassens 2005 – 2013
R. Litjens 2013 – 2015
B. van Eck 2020 – heden