Het bestuur van Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide bestaat momenteel uit vier leden. Er wordt steeds naar gestreefd om in het bestuur de drie dorpen te vertegenwoordigen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Ruud Swinkels, secretaris
  • Diane van Gorp, penningmeester
  • Martin Manders
  • Bas van Eck