De contributie bedraagt per 1 januari 2024:

– voor leden die op 1 januari nog geen 16 jaar oud zijn: € 129,00

– voor leden van 16 jaar en ouder: € 171,50

Leden die ten behoeve van het spelen bij de harmonie les hebben bij een door de vereniging goedgekeurde muziekopleiding krijgen een contributiekorting van € 19,25 per jaar. Leden voor wie onze vereniging de 2de vereniging is, betalen een contributie van € 76,25.

Bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap wordt er geen contributie terugbetaald, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Peildatum hiervoor is 1 februari. De contributie heeft een jaarlijkse indexering van 3%.