In oktober 1956 werd het begin gemaakt met de oprichting van een tamboerkorps. Het gemis van drums werd, zeker bij straatoptredens van de fanfare, als een gemis ervaren.

In november 1956 trad het tamboerkorps voor het eerst op tijdens het jaarlijkse concert en de toneeluitvoering.

In 1973 behaalde de drumband na een aantal jaren van promotie naar een steeds hogere divisie het landskampioenschap in de ere-divisie. Het daarop volgende succes was het behalen van de 1e prijs in de hoogste afdeling op het Wereld Muziekconcours in Kerkrade in 1974. Jammer genoeg was er, na het behalen van de op dat moment hoogst mogelijke prijs, een vervelend incident dat de drumband uiteen deed vallen. Enkele maanden later werd er echter een nieuwe groep gevormd die onder leiding van instructeur J. Voesten aan het werk ging om de drumband weer op te zetten.

Na een aantal jaren van opbouw en verschillende eerste prijzen die jammer genoeg niet tot promotie leidden promoveerde de drumband in 1990 van de derde naar de 2e divisie. Dit gaf een zo grote stimulans dat al in 1991 deelgenomen werd aan het concours in Goirle waar de drumband met glans promoveerde naar de eerste divisie. Deze promotie werd bevestigd in 1993 toen in Tubbergen een mooie eerste prijs in de eerste divisie werd behaald. In 1999 kwam er na 25 jaar een einde aan het tijdperk Jan Voesten. Bij zijn afscheid werd hij voor zijn verdiensten voor de drumband benoemd tot ere-lid van de harmonie.

Na het afscheid van Jan Voesten werd Wil van Horck de nieuwe instructeur van de drumband. Onder zijn leiding promoveerde de drumband op het concours in Goirle in 2001 van de eerste naar de eredivisie in de afdeling A/B wat inhoudt dat het korps én meedoet aan marswedstrijden én meedoet met stilstaande werken. In juni 2008 nam Wil van Horck afscheid als dirigent, en sindsdien staat de drumband onder leiding van Jan Voermans.

Jan was dirigent drumband en jeugddrumband. Onder Jan zijn er voor de drumband geen concoursdeelnames geweest, maar wel wist de drumband op verschillende Peeltoernooien goede resultaten te behalen. Verder waren er natuurlijk jaarlijks diverse drumbandtreffen en deelname aan concerten en andere activiteiten. Jan heeft ook een aantal slagwerkcomposities gemaakt waarvan de (jeugd)drumband er ook enkele van hebben gespeeld.
In juli 2021 nam Jan Voermans afscheid als dirigent en nam Jop Janssen het stokje over.