Op initiatief van dirigent A. Schellens werd in 1964/1965 gestart met een jeugdopleiding en al snel konden de eerste leerlingen in het grote korps instromen. In 1971 kreeg Venray haar Gemeentelijke Muziekschool, dit o.a. op initiatief van dirigent A. Schellens.

In 1972 deden de eerste A-leerlingen examen. In 1981 werd gestart met een eigen opleiding waardoor de eis van basiscursus IVM door de muziekschool omzeild werd en ook oudere aspirant-leden makkelijker in konden stromen.

In februari 1991 werd onder leiding van dirigent Eric Swiggers een jeugdorkest opgericht waarin de jeugd wordt voorbereid op het spelen in het grote orkest. In 1995 kreeg het orkest een nieuwe dirigent in de persoon van Eric Roefs, die in 2002 zijn dirigeerstok overdroeg aan Geert Nellen.

In de periode 2005 tot en met 2017 stond het jeugdorkest onder leiding van Marjo van der Locht. Gezien het feit dat de bezetting van het jeugdorkest niet uitsluitend meer bestond uit jeugd is in 2006 de naam veranderd in “opleidingsorkest”.

Het opleidingsorkest had te maken met een teruglopend ledenaantal. Om de leden van het opleidingsorkest een uitdagende leeromgeving te bieden is sinds juli 2017 het opleidingsorkest gefuseerd met het opleidingsorkest van harmonie SMT uit Oostrum, met als dirigent Rob Jacobs.

In 2018 werd de samenwerking uitgebreid met muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo, Koninklijke Harmonie Euterpe Venray, Muziek-, Mars- en Showkorps St. Petrus’ Banden, fanfare Dorpsklank Castenray en fanfare Concordia uit Wanssum. Dit orkest heet “No Limit” en staat onder leiding van Maarten Rijs. In  mei 2023 is het dirigentschap overgenomen door van Jos Laarakker.