Bedankje Rabo ClubSupport

Hierbij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.
Dankzij uw stem(men) ontvangen we een mooi bedrag van € 1.211,63.

Hartelijk dank voor uw support namens alle leden en bestuur Harmonie
St. Catharina Leunen-Veulen-Heide.