De muziekcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse instrumentengroepen, de dirigent en een afgevaardigde uit het bestuur. De voorzitter van de commissie wordt uit de afgevaardigden vanuit de harmonie gekozen.

De doelstelling van de muziekcommissie is:
“Het optimaliseren van het functioneren van de harmonie met name op muzikaal gebied.”

Taken Muziekcommissie:

  • Het overwegen van deelname aan of organiseren van concerten en uitvoeringen.
  • Klankbord zijn naar en van de leden, o.a. door 1 à 2 maal per jaar te overleggen in subgroepen.
  • Het optimaliseren van concerten en uitvoeringen, o.a. door het stimuleren van goed repetitiebezoek, onderkennen en oplossen van bezettingsproblemen.
  • Het met de dirigent uitzoeken van de te spelen stukken.
  • Leden van de muziekcommissie zijn contactpersoon voor jeugdleden die overgaan van opleidingsorkest naar harmonie.